Nội tổng quát

Giới Thiệu:
Các bệnh lý về Nội tổng quát, khám kiểm tra sức khỏe Dị ứng: Dị ứng thực phẩm, Sốc phản vệ, Phát ban và phù mạch, Mày đay và Phù quincke, Mề đay do lạnh, Dị ứng đồ biển, Dị ứng vật nuôi, Dị ứng kháng sinh, Dị ứng bụi bọ ve.

Danh sách chuyên gia

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Bác sĩ Lê Khắc Nhạn

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCK I Nguyễn Thế Sơn

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Hồng Kiên

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCKII. Hồ Sỹ Thống

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCK I Đinh Quang Thịnh

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCKI Nội Nguyễn Thị Minh Châu

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCKI- Nội Lê Thị Bắc

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Thượng tá, BSCKI Đào Mạnh Hùng

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Thạc sĩ, BSCKI. Trần Thị Xuân Phương

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Bác sỹ. Tạ Thị Thanh Hiền

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Bác sĩ Hoàng Đình Hạc

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCK I – Nội Đỗ Châu Hùng

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCK II – Nội Đặng Ngọc Dung

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Bác sĩ Nguyễn Quốc Định

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCKI. Nguyễn Thị Hồng

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Thạc sỹ Bác sỹ Hoàng Đức Bách