Xét nghiệm- CĐHA

Giới Thiệu:
Bạn muốn kiểm tra sức khoẻ, các chỉ số sinh lý, sinh hoá máu, các chức năng gan, thận, đường huyết... Xác định lại tính chính xác của kết quả các xét nghiệm. Chúng tôi sẽ giới thiệu hệ thống xét nghiệm hiện đại, đội ngũ chuyên gia cao cấp giúp bạn

Danh sách chuyên gia

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BSCKII. Trần Tiến Hùng

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Bác sỹ Phạm Khắc Trung

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Bác sĩ Trần Hoàng Hiệp

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

Bác Sĩ Đặng Như Tha

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BS. CK I Phạm Huy Hòa

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

BS. Ngô Nhật Kế

Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

THS.BS. BÙI QUANG HUYNH