Object reference not set to an instance of an object. Hẹn khám chuyên gia > Chi tiết item

Thông báo

Căn dặn bệnh nhân trước khi đi khám

(02/03/2017)

 + Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho cuộc khám
 - Ngày hôm trước người bệnh nên ngủ sớm, tránh các chất kích thích như rượu, bia, cà phê
 - Nếu bệnh nhân cần phải xét nghiệm máu thì phải nhịn ăn sáng
 - Nếu người lớn, già yếu, trẻ em cần có người hỗ trợ đi cùng
- Khi đi cần cầm theo các kết quả xét nghiệm và đơn thuốc của lần khám trước
Ngày cập nhật cuối cùng: 02/03/2017