Object reference not set to an instance of an object. Hẹn khám chuyên gia > Chi tiết item

Thông báo

Lợi ích của người bệnh khi đăng ký khám bệnh tại Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc

(02/03/2017)

- Chọn được bác sỹ tốt nhất theo mình mong muốn
- Chủ động được thời gian khám bệnh
- Chọn được nơi khám bệnh gần nhất
- Không phải chờ đợi, không phải xếp hàng
- Chi phí không thay đổi
Ngày cập nhật cuối cùng: 02/03/2017